Njeri.net

Njeri

NJERI është grup i organizatave, i formuar për promovimin e sporteve "outdoor", turizmit në Kosovë dhe aktivitete tjera